Hoc Sao Pixcel

DẤU NỐI (Legato)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
DẤU NỐI (Legato)

DẤU NỐI (Legato)

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

DẤU NỐI (Legato)

Dấu kéo dài , để chỉ khi một hoặc nhiều nốt nhạc, sau đó liền với nhau lại , giòng nhạc được chơi êm dịu trôi chảy, và liên kết. Điều quan trọng , nhân tố chính để thổi được giòng nhạc đẹp ( đây là sự kỷ thuật riêng biệt, bỏ ngón mà không xử dụng đến đánh lưỡi ), làm cho giòng nhạc tĩnh lặng , không mạnh giống như phím đàn lướt , lối bõ ngón , chạy ngón không đánh lưỡi

Bạn chỉ đánh lưỡi nốt nhạc đầu tiên”tu” của dấu kéo dài , những nốt sau đó chỉ bỏ ngón mà không cần đánh lưỡi

Cây sáo của Ấn Độ đặc biệt với cách chơi của dấu kéo dài (legato) và chơi trên loại sáo Bansari là lọai sáo trúc 7 lỗ, 1 lổ để thổi và 6 lỗ bấm , cây sáo có khả năng luyến êm, và kéo dài giữa các nốt nhạc với nhau ( như cây sáo trúc Việt Nam )

-Dấu Nối :

Dấu kéo dài ,để chỉ khi một hoặc nhiều note nhạc,sau đó liền lại với nhau, giòng nhạc được chơi êm dịu,trôi chảy, và liên kết. Nhân tố chính để thổi giòng nhạc đẹp, đây là kỷ thuật bỏ ngón mà không xử dụng đến đánh lưỡi, làm cho giòng nhạc tĩnh lặng, không mạnh, giống như phím đàn lướt , lối bỏ ngón, chạy ngón , không đánh lưỡi.

Dấu nối

Dấu nối cùng cao độ và trường độ.

Note E của nhịp 4 nối sang note E của nhịp 1 ở trường canh sau ,như ta chỉ đánh lưỡi ở note E của nhịp 4 và kéo dài hơi sang E của nhịp 1 trường canh sau.
Và note A của trường canh 2, nối sang nhịp đầu của trường canh sau, ta cũng chỉ đánh lưỡi ở note nhạc A và kéo dài hơn sang nhịp đầu của trường canh sau

Dấu nối khác nhau về cao độ

Các dấu nối có thể khác nhau về cao độ, nhưng cách đánh lưỡi và thổi cũng như nhau (đánh lưỡi ở đầu note nhạc và thổi dài sang note nhạc kế tiếp nhưng không đánh lưỡi)

Như thí dụ trên trong trường canh số 2, note nhạc A ở nhịp nhẹ, kéo dài sang trường canh bên cạnh ở nhịp mạnh, ta chỉ cần giữ đúng giá trị nhịp của note nhạc đó.

Dấu nối

Thí dụ trên 2 note nhạc khác nhau,thì ta đánh lưỡi ở note nhạc đầu và kéo dài hơn sang note nhạc sau:

dấu nối

Bạn tập xướng âm và đúng cao độ và cách đánh lưỡi (đô rê đô rê – Tồ hê ,Tồ hê ). Khi đã tập xướng âm và cách đánh lưỡi cho đúng- rồi tập vào sáo.

Dấu nối

Đánh lưỡi Tờ note nhạc đầu , không đánh lưỡi note nhạc sau. (Note nhạc sau dấu nối)

Dấu Nối khác nhau về trường độ:

Dấu nối

Khi thổi phải chú ý giữ đúng nhịp của từng note. Thổi kéo dài đúng giá trị nữa nhịp cho đủ rồi mới đánh lưỡi và thổi 2 note nhạc móc kép kế tiếp.
Dấu Nối và Đánh lưỡi móc kép -Liên 4:

Dấu nối

Legato , dấu nối trong bài nhạc là yếu tố quan trọng , khi thổi không cần dùng kỷ thuật lưỡi mà chỉ dùng các ngón bấm . Nếu trong giòng nhạc có sự tĩnh lặng êm dịu , mà người thổi có thể tấu từng note nhạc , thìđó là những dấu nhạc nối liến với nhau , nhưng âm thanh có thể liến nhau . Sự diễn tả , cảm xúc bài nhạc qua trên ngón tay của các lỗ bấm của ống sáo trúc.

Trong khi các loại sáo Bansuri của Ấn ĐỘ , cũng như sáo trúc Việt Nam rất đặc biệt trong kỷ thuật dùng các dấu nối (legato) . Đây là loại sáo trúc có sáu lỗ ngón bấm , có thể lướt từ note nhạc nầy sang nốt nhạc khác , và cũng như có thề vuốt ngón , tạo nên những giòng nhạc chặc chẽ trong các nốt nối.

Leave a Reply