Hoc Sao Pixcel

Nhạc lý căn bản: Các ký hiệu âm nhạc

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Nhạc lý căn bản: Các ký hiệu âm nhạc

Nhạc lý căn bản: Các ký hiệu âm nhạc

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

KHUÔNG NHẠC LÀ GÌ

Để ghi lại âm thanh cao thấp, dài ngắn… người ta dùng các ký hiệu âm nhạc.
Trước đây ở Việt Nam, người ta chưa dùng hệ thống ghi âm trên 5 dòng kẻ như bây giờ mà dùng các âm tượng thanh như tính tình tang..
Lối ghi nhạc trên 5 dòng kẻ đã được phát minh từ đầu thế kỉ XX và được sử dụng ở Việt Nam từ khoảng năm 1929.

Khuông nhạc là hệ thống gồm 5 dòng kẻ và 4 khe nằm song song và cách đều nhau theo phương nằm ngang
Thứ tự của các dòng và khe được tính từ dưới lên trên:

các ký hiệu âm nhạc - Khuông nhạc

Khuông nhạc giúp ta nhận ra cao độ của âm thanh ghi lên đó – Tuy nhiên phải kết hợp với khoá nhạc ở đầu khuông nhạc. Khoá nhạc khác nhau thì tên nốt nhạc sẽ khác nhau. Cụ thể sẽ được trình bày ở các bài sau.
Có những nốt nhạc cao hơn hoặc thấp hơn không thể ghi lên khuông nhạc chính nên người ta thêm vào những dòng kẻ phụ và khe phụ:

dòng kẻ phụ và khe phụ

Khoá nhạc là một hình vẽ nằm ở đầu mỗi khuông nhạc. Khoá nhạc giúp ta nhận ra tên nốt nhạc trên khuông nhạc.
Có nhiều loại khoá nhạc nhưng thường dùng nhất là khoá Son/ Sol (vì có miệng khoá mở từ dòng 2, tên nốt nhạc nằm ở dòng 2 là nốt Son)

Khoá nhạc

Tên nốt nhạc dùng để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là: Đô – Rê – Mi – Pha -Son – La – Si

Viết tắt:
C = Đô
D = Re
E = Mi
F = Fa
G = Son
A = La
B = Si

 

7 âm cơ bản được sắp xếp trên khuông nhạc như sau:
7 âm cơ bản được sắp xếp trên khuông nhạc
Để dễ dàng khi đọc các nốt có cao độ khác nhau, thường ta thêm dấu huyền (`) cho âm thấp và dấu sắc (‘) cho âm cao
Để dễ dàng khi đọc các nốt có cao độ khác nhau, thường ta thêm dấu huyền (`) cho âm thấp và dấu sắc (‘) cho âm cao

Leave a Reply