Bài tập dấu nối P1: Dấu nối cơ bản

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Bài Tập page 2: Bài Tập page 3:   Các...

Bài tập dấu nối P2: Dấu Nối Cơ Bản với bài Dân Ca

Sau khi bạn tham khảo bài viết dấu nối trong mục nhạc lý căn bản, thì đến với bài này, bạn sẽ luyện tập Bài tập dấu nối cơ bản. Nếu chưa xem qua phần 1, bạn...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P3: Dấu Nối Cơ Bản với bát độ 2

I have traced the Rebel spies to her. Now she is my only link to finding their secret base. Don't underestimate the Force. You don't believe in the Force, do you? The Force Unleashed In my experience,...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P4: Dấu Nối với các note nhạc thăng giáng

Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try. …And the fluffy kitten played with that ball of string all through the night. On a lighter note, a Kwik-E-Mart clerk...
Cảm âm Buồn của anh

Bài tập dấu nối P5: Dấu nối với bát độ 3

Well, how'd you become king, then? Well, Mercia's a temperate zone! I dunno. Must be a king. The Knights Who Say Ni demand a sacrifice! What… is your quest? Burn her anyway! Now, look here, my good...

Sáo trúc Ấn Độ

Sáo trúc là nhạc cụ quan trọng trong âm nhạc cổ điển Ấn Độ, phát triển độc lập so với sáo phương Tây. Hindu thần Krishna là truyền thống được coi là một bậc...
Cảm âm Buồn của anh

Environmentally friendly solid wood chairs going to Milan Furniture Fair

But with the blast shield down, I can't even see! How am I supposed to fight? Don't be too proud of this technological terror you've constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next...

Nhạc Trẻ Nên Chơi Sáo Tone Gì?

Sáo là một nhạc cụ đã có từ thời cổ đại và được sử dụng tại nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, sáo ngang là loại sáo thông dụng nhất và được chia...

Động Tiêu

Đầy đủ thông tin về tiêu (nhạc cụ): cách chơi, cấu tạo, các nốt nhạc và các loại tiêu trúc. Giới thiệu về Tiêu Tiếng Trung quốc gọi là dongxiao hoặc xiao. Tiếng Anh không có tên gọi chính xác nhưng thường gọi...
Cảm âm Buồn của anh

Ukraine to dominate Obama EU talks

Fry! Stay back! He's too powerful! I've been there. My folks were always on me to groom myself and wear underpants. What am I, the pope? I love you, buddy! The Deep South Good man. Nixon's pro-war...
Cảm âm Buồn của anh

Explosion at Indonesian Buddhist Temple Injures Three: Police

Oh I beg to differ, I think we have a lot to discuss. After all, you are a client. Finding a needle in a haystack isn't hard when every straw is computerized. I'm partial to...