Hoc Sao Pixcel

Video 2 Hướng dẫn Thổi các note trên sáo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Video 2 Hướng dẫn Thổi các note trên sáo

Video 2 Hướng dẫn Thổi các note trên sáo

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Sau khi xem xong video 1: Nhạc lý và làm quen với sáo trúc, thì đến với Video số 2, các bạn sẽ được hướng dẫn thổi các nốt trên sáo trúc.

Leave a Reply