Hoc Sao Pixcel

Video 2 Hướng dẫn Thổi các note trên sáo

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Sau khi xem xong video 1: Nhạc lý và làm quen với sáo trúc, thì đến với Video số 2, các bạn sẽ được hướng dẫn thổi các nốt trên sáo trúc.

Gửi phản hồi