Hoc Sao Pixcel

Category: Videos tự học sáo trúc

day-thoi-sao-ai-kho-vi-ai

Ai khổ vì ai ?

Anh biết chăng anh DO2_RE2 RE2_FA2 MI2 RE2 Em khổ vì ai RE2 SI_LA_RE2 SOL_LA RE2 em khóc vì ai MI2 SOL2_LA2 SI_LA RE2 Ngày vui đã tan RE2 FA2 SOL2_LA2_SOL2 nhân tình thế thái …
day-thoi-sao-dap-mo-cuoc-tinh

Đắp mộ cuộc tình

Say giấc mộng ban đầu, yêu người DO2 DO2_RE2 RE SOL_SIB SOL, SOL_SIB SOL Thủa mới đôi mươi, em đang độ trăng tròn SOL RE2_FA2 RE2_DO2 RE2, DO2 DO2_SIB  FA SOL_SI SOL Từng ngày qua …

Còn thương rau đắng mọc sau hè

Nắng hạ đi RE2 MI2 RE2 DO2 SI_LA DO2_RE2 Mây trôi lang thang cho hạ buồn DO2 DO2 SI SI LA FA FA Coi khói đốt đồng SOL LA_SOL LA_DO2 RE Để ngậm ngùi chim …
day-thoi-sao-phai-long-con-gai-ben-tre

Phải lòng em gái Bến Tre

Bậu sang phà Rạch Miễu ớ ơ LA RE2_DO2 LA SOL_FA RE2 FA2_RE2 Qua lẽo đẽo theo sau MI2 LA_SOL2 LA_SOL2 MI2_RE2 DO2 Đôi bóng trăng trên đầu màu (ơ hờ) LA RE2 SI LA …
day-thoi-sao-cat-bui-cuoc-doi

Cát Bụi Cuộc Đời

Này bạn thân ơi RE SOL_LA DO2_RE2 RE2 Số kiếp nhân sinh RE2_MI2 MI2_SOL2 MI2_RE2 RE2 Chỉ là cõi tàn trần gian RE2_DO2 LA LA_RE2 FA FA_SOL LA Dù anh và tôi SOL_LA RE2 RE2_FA2 …