[Video tự học thổi sáo] Bài 3 cách lấy hơi, thổi hơi | học thổi sáo cơ bản

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
0
283
BAI 3 CACH LAY HOI, THOI HOI HOC THOI SAO CO BAN

 

Tập thở, lấy hơi, là một trong những điều kiện quan trọng cho người mới tập sáo hơn tất cả. Ngay từ lúc bắt đầu, người tập thử nghiệm mục đích tập thở, tùng bước,để cảm thấy .Tập thở rất quan trọng, có khi bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để tập , nhưng nhớ là không phải để thái quá, mà bạn cảm thấy chán nãn.

Gửi phản hồi