Hoc Sao Pixcel

[Video tự học thổi sáo] Bài 3 cách lấy hơi, thổi hơi | học thổi sáo cơ bản

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
[Video tự học thổi sáo] Bài 3 cách lấy hơi, thổi hơi | học thổi sáo cơ bản

[Video tự học thổi sáo] Bài 3 cách lấy hơi, thổi hơi | học thổi sáo cơ bản

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

 

Tập thở, lấy hơi, là một trong những điều kiện quan trọng cho người mới tập sáo hơn tất cả. Ngay từ lúc bắt đầu, người tập thử nghiệm mục đích tập thở, tùng bước,để cảm thấy .Tập thở rất quan trọng, có khi bạn sẽ phải tốn nhiều thời gian để tập , nhưng nhớ là không phải để thái quá, mà bạn cảm thấy chán nãn.

Leave a Reply