Lời bài hát Bài ca tử sĩ cho người quê tôi

Phạm Duy

1.
Anh không chết như người hùng Yên Bái
Dẫu cùng chung yêu nước với thương nòi
Và anh không chết như trong sử xanh ghi chép:
Có Cần Vương, Yên Thế chống ngoại xâm!
Người xưa muốn cứu dân tộc, ngoại nhân đem giết,
Giờ thì anh chết bởi tay người Việt!
Anh đã lắngnghe được lòng dân uất ức,
Đã gọi anh như vẫn gọi anh hùng.
Việt Nam anh dũng không ngưng vùng lên kháng chiến,
Cái chết của anh như vẽ mặt chỉ tên!
Lột đi áo dân tộc, thì quân bán nước:
Duẩnđ-ồng Chinh, chúng đã lộ nguyên hình!

Điệp Khúc:
Ôi! Cái chết Việt Nam!
Chết bởi bọn người mang danh là Việt…
Của Nga-Sô-Viết!
Ôi! Cái chết hiển linh!
Chết để người mình chiến đấu hoàn thành
Tự do no lành

 

2.
Anh đã chết cho hồn người trinh nữ
Chốn biển xanh, ôm giữ mối oan thù
Còn ai đang chết những nơi trại giam biên giới ?
Dưới đồng sâu, trên phố, giữa Thành Độ
Người dân chết đói, chôn vùi trại kinh tế mới
Giờ cùng anh, tất cả như ngậm cười
Anh đã chết cho một Việt Nam đối kháng.
Mấy nghìn năm không cúi, cũng không hàng
Thực dân, đế quốc cũng như bọn tay sai chúng.
Quyết phải đem xương máu đập xiềng gông!
Đập tan vôi trát trên mặt quân bất chính
(thì sẽ thấy) mặt Hồ tinh bết máu của dân mình.

 

Điệp Khúc:
Ôi! Cái chết Việt Nam!
Chết bởi bọn người mang danh là Việt…
Của Nga Sô Viết!
Ôi! Cái chết hiển linh!
Chết để người mình chiến đấu hoàn thành
Tự do no lành.

Đăng bởi

Học Sáo Online

Chia sẻ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *