Lời bài hát Black Star

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
34
Cảm âm Buồn của anh

Black Star
Black Star
Forever you will be
A shining star, shining star
Be whatever you can be,
A rock star, rock star
You will always be a black star.
Black star
Black star
Black star
Black star
Black star

Gửi phản hồi