Lời bài hát Cấy Lúa (Dân Ca Thanh Hóa)

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
40
Cảm âm Buồn của anh

Lên chùa bẻ một cành sen
Lên chùa bẻ một cành sen
Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng
Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có hẹn cùng trăng

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm chơi trăng ngoài thềm
Ý còn cầu cho
Cầu cho trong ấm
Êm lại ngoài êm

Gửi phản hồi