Lời bài hát Định Mệnh

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
48
Cảm âm Buồn của anh

thôi nhé em đừng nhiều hận sầu
đừng thương tiếc để rồi xa xôi
đừng trách chi đã lỡ duyên đời
hai chúng ta đi hai đường
chuyện thương yêu đâu còn nữa

ôm ấp chi một định mệnh buồn
để chua xốt những gì cho nhau
người bước đi mà nát tan lòng
ai đứng trông theo ngậm ngùi
tình yêu mất đi còn đâu

anh đâu lỡ hẹn
mà đời lại xui
ngăn cách với chia phôi
phải chăng em ơi
tình lỡ ước mong
thôi trách chi người sang sông

thôi nhé em đừng buồn làm gì
dù thương tiếc vẩn là biệt ly
đời cớ sao lại lắm u sầu
em khóc mối duyên ban đầu
từ đây chết trong lòng nhau.

Gửi phản hồi