Lời bài hát Kỳ Lợi tên đất tên làng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
40
Cảm âm Buồn của anh

Nơi tôi sinh cát bỏng chân người
Bùn nhuốm nâu áo vải
Gió heo may gợi buồn
Quê hương ơi ân tình sâu nặng
Thương quê nhà nuôi ước vọng đời tôi
Thủa xa xưa đất lành chim đậu
Chuyện bao đời trang sử mãi còn ghi
Tên họ Bùi Thanh sáng đẹp muôn đời
Nguyễn Trọng Phu ươm mầm cho *
Bao gia đình nuôi cách mạng thuỷ chung
Người ơi! Có đi xa cuối bể chân trời
Nhớ quê ai thả cánh diều
Đêm trăng lên thuyền về Vũng Áng
Cửa biển Vũng Môn chiều hè đợi bạn
Răng mà thương mà nhớ tên làng
Đỉnh Cây Cờ vọng tiếng Chu Nai
Ai người đời nặng nghĩa Chu đưng
Sang xuân hẹn bạn về thăm
Mà nay mình đã nhớ chứ mần răng được dừ
Người ơi! Gió heo về tím cả chiều đông
Con sóng Sơn Dương có trong có *c
Chứ giận chi đời có nhục có vinh
giận chi đời có nhục có vinh
Giữa dòng đời vào ra xuôi ngược
Nhớ tên đất tên làng Kỳ Lợi
Nhớ quê hương sâu nặng ân tình

Gửi phản hồi