Lời bài hát Ngày Khác

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
63
Cảm âm Buồn của anh

Thử một hôm bước chân ra đường
Đi lề bên kia khác thường
Gọi café bên góc quán xa lạ
Mua tờ báo mới thấy lần đầu

Một ngày chẳng muốn để ai giống mình
Mầu áo khác và tóc lùa kiểu rất riêng
Tìm tòi để biết một chân dung lạ
Phác nét nơi nào từ dấu xăm

Oh. Một ngày khác
Đặt dấu chân vượt trên bụi vàn

Gửi phản hồi