Lời bài hát The Fact

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
28
Cảm âm Buồn của anh

거짓말이야 거짓말이야
이렇게 끝낼수는 없어
다시 돌아와 제발 돌아와
네가 날 떠나가는게
믿기지가 않아
어떤 말을 너에게 해봐도
다 소용이 없겠지만
이건 아니야 이건 아니야
이 사실을 믿지 못하겠어 woh
이건 모두 거짓말이야
사실이 아니야
더는 믿지 못해
돌아와 달라고
몇번을 말해 네게
이건 거짓말이야
이제 너는 내 옆에 없잖아
그게 사실이야
믿고싶지 않아
돌아와 달라고
수없이 얘기해봐도
지금이 거짓말이여야 해
거짓말이야
거짓말이 아냐
사실이 아냐
사실이 아냐
사실이 아냐
It’s a fact
머리는 아는데
맘이 인정을 못하겠데
삼켜질듯한 불안감에
나도 모르게 나오는
보호본능 또는 집착인듯 해
머리위로 툭 하고
떨어져버린 이 상황
도저히 감당할 수가 없어
나 비워낼수 없다면
새로 채워볼게
너와 나의 이야기를
다시 써내려 갈게

—— Tiếng Việt ——-

Đừng làm điều này và nó kết thúc
Xin trở lại trở lại
Bạn tốt không để lại cho tôi.
Thật khó để tin rằng
Bạn có nói
Có lẽ là không vô ích
Nó không phải. Nó không phải.
Woh Tôi không thể tin rằng điều này thực tế
Đó là tất cả một lời nói dối
Điều đó không đúng sự thật.
Bạn không tin nữa.
đã trở về
Nói cho tôi biết bao nhiêu lần bạn
Đó là một lời nói dối
Bây giờ bạn không bên cạnh tôi.
Đó là sự thật.
Tôi không muốn tin
đã trở về
Nói chuyện với cô nhiều lần
Bây giờ phải là một lời nói dối
Anh ta nói dối.
Anh ta nói dối.
Anh ta nói dối.
Anh ta nói dối.
Điều đó không đúng sự thật.
Điều đó không đúng sự thật.
Điều đó không đúng sự thật.
Điều đó không đúng sự thật.
Đó là một thực tế
Tôi biết người đứng đầu
Tôi rất mothagetde công nhận
Lo lắng dường như bị nuốt
Tôi biết đến
Bản năng tác, hoặc bị ám ảnh với bảo vệ biển
Đã trên đầu của bạn và
Đi từ tình huống này, bị bỏ rơi
Tôi không thể hầu như không đủ khả năng để
Hoặc trống nếu không có thể
Tôi sẽ điền vào mới được
Bạn có câu chuyện của tôi
Tôi sẽ trở lại sseonaeryeo

Gửi phản hồi