Lời bài hát Thuyền Và Biển

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
31
Cảm âm Buồn của anh

Chỉ có thuyền mới hiểu.
Biển mênh mông nhường nào.
Chỉ có thuyền mới biết.
Biển đi đâu,về đâu.
Những ngày không gặp nhau.
Biển bạc đầu thương nhớ.
Những ngày không gặp nhau.
Lòng thuyền đau rạn vỡ.
Nếu từ giã thuyền rồi.
Biển chỉ còn sóng gió.
Nếu phải cách xa anh.
Em chỉ còn bão tố.
Nếu phải cách xa anh.
Em chỉ còn bão tố.
Những ngày không gặp nhau.
Biển bạc đầu thương nhớ.
Những ngày không gặp nhau.
Lòng thuyền đau rạn vỡ.
Nếu từ giã thuyền rồi.
Biển chỉ còn sóng gió.
Nếu phải cách xa anh.
Em chỉ còn bão tố.
Nếu phải cách xa anh.
Em chỉ còn bão tố.

Gửi phản hồi