Lời bài hát Tống Biệt

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
0
32
Cảm âm Buồn của anh

Lá đào… rơi rắt… lối thiên thai Suối tiễn …oanh đưa … những ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ước cũ … duyên thừa …có thế thôi Ðá mòn … rêu nhạt … nước chảy huê trôi Cái hạc… bay lên … *t… tận trời Trời đất …từ nay … xa… cách mãi Cửa động … Ðầu non … Ðường lối cũ Nghìn năm ….thơ thẩn …. bóng trăng chơi

Gửi phản hồi