Hoc Sao Pixcel

Category: Nhạc cách mạng

Lời bài hát Bài ca đông tiến

Lời bài hát Bài ca đông tiến

Trần Thiện Khải Rừng đêm nay âm u, bóng trăng mờ mà xa biên khu Đoàn người đi bên nhau mắt căm hờn còn in bóng thù Chìm trong cây tiếng chim như giục lòng …
Lời bài hát Bài ca dân chủ mới

Lời bài hát Bài ca dân chủ mới

Lời bài hát Bài ca dân chủ mới Việt Dũng Ngọn gió Bá Linh đập tan những bạo quyền Nhân loại đã phá vỡ bức tường năm xưa Từ khối Đông Âu và trên khắp …
Lời bài hát Bài ca chiến đấu

Lời bài hát Bài ca chiến đấu

Lời mở đầu………………….Phùng Minh Hải Chúng ta đã ra đi từ một quê hương vỡ nát bởi bàn tay của bè lũ cộng sản bạo tàn Còn lại ước mơ gì sau bao tháng năm …