Hoc Sao Pixcel

Category: Nhạc quê hương

Lời bài hát Quê Tôi

Lời bài hát Quê Tôi

Lời bài hát Quê Tôi Sáng tác: Đang cập nhật *Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi, cha vác cuốc ra đồng ai đem nắng đong đầy đôi vai, cháy những giọt mồ hôi …