Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Khúc Hát Samba

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Lời bài hát Khúc Hát Samba

Lời bài hát Khúc Hát Samba

Tác giả:
Năm sáng tác:
Thể loại:
Tone :
Nhạc cụ:
Người viết cảm âm:

Lời bài hát Khúc Hát Samba

Sáng tác: Quốc Hùng

Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hè đến rồi chúng ta đi tìm.
Tìm con sóng vồ tung tăng.
Biển sóng vỗ nhấp nhô con tàu.
Từng nhịp sóng trôi vô tình.
Vô tình sóng trôi, chôn vùi mắt em.
Một làn gió tuyệt vời.
Anh đang đứng chơi vơi.
Xin em hãy quay về.
Rộn ràng khúc Sam ba.

Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Biển thét gào chungs ta quay về.
Về tổ ấm có đôi ta.
Hè đến rồi chúc nhau câu cười.
Cười con sóng do vô tình.
Vô tình sóng trôi.
Chôn vùi mắt em.
Một làn gió tuyệt vời.
Anh đang đúng chưoi với.
Xin em hãy quay về.
Rộn ràng khác Samba.

Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Hãy hát khúc Samba khúc Samba!
Nghe lời bài hát Khúc Hát Samba

Leave a Reply