Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Bài ca lên đường

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Vì đất nước ta quên mình
Vì nhân dân ta hy sinh
Cùng nhau ta nắm tay lên đường

 

Anh em ta quay về quê hương
Vui ra đi trong niềm tin mới
Xây quê hương dù bằng xương máu
Quyết chí phấn đấu

 

Bao khí thiêng non sông ta hào hùng
Ta cháu con dân Nam bao quật cường
Vung tài trai bốn phương

 

Cùng về đây xây quê mình
Nào cùng đi anh em ơi
Cùng đi ta phá tan đau buồn

 

Quê hương đang mong chờ tay ta
Đem sức trai tô bồi sông núi
Cho nhân dân tràn niềm vui sống
Lớp lớp tiến tới

 

Non nước ta mai đây vui hoà bình
Dân nước mai đây thêm cường thịnh
Nước VN lừng danh
Nước VN, VN ngời sáng.

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply