Hoc Sao Pixcel

Lời Bài Hát Dậy Mà Đi – Tốp Ca

Lời Bài Hát Dậy Mà Đi

Tốp Ca

Sáng Tác: Nguyễn Xuân Tân

loi-bai-hat-day-ma-di-top-ca

 

Dậy mà đi, dậy mà đi
Ai chiến thắng không hề chiến bại
Ai nên khôn không khốn một lần
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Đừng tiếc nữa cần chi khóc mãi
Dậy mà đi sông núi đang chờ
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Bao nhiêu năm qua dân ta sống không nhà
Bao nhiêu năm qua dân ta chết xa nhà
Dậy mà đi, dậy mà đi
Dậy mà đi hỡi đồng bào ơi

Related posts:

Gửi phản hồi