Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát We Rock

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lời bài hát We Rock

Lời tiếng việt bài hát We Rock

Vì chúng ta quậy tưng lên *
Chúng ta chơi nhạc Rock!!
Chúng ta chơi nhạc ROCK nào!!
Chúng ta chơi nhạc Rock!!!
Chúng ta chơi nhạc ROck nào!!
Cũng đến đây giống bạn
Bạn là một siêu sao
Thế giới nằm trong túi của bạn và bạn biết điều đó
Bạn có thể cảm nhận nhịp đập đó,
chạy qua chân của bạn
Cuộc chạy đua nhanh chóng của trái tim
Bạn là nhạc rock and roll
Mọi thứ bạn cần là âm nhạc để đưa bạn….
tới một nơi nào khác
Ở đâu mà bạn biết, bạn thuộc về!
ĐK:
Giơ tay lên trong không khí và hét to!
Chúng ta đang tìm ra giọng nói của chính mình
Đi theo những giấc mơ của chúng ta
Vì chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock nào!
Không ai trên thế giới có thể làm chúng ta rơi xuống
Trong sự ồn ào chúng ta đi,
Nào, tốt hơn là chúng ta hãy hét lên
Vì chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock!
chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock nào! [x3]
Cuối cùng cũng được phép
Mất đi mọi sự điều khiển
Sẽ không tự dừng bản thân mình lại
Bởi vì chúng ta yêu thík nó
Đừng sợ hãi
Mọi thứ bạn thấy
Không còn được che dấu ở bên ngoài nữa
Chúng ta sẽ sở hữu nó
Tất cả những gì bạn cần là âm nhạc để đưa bạn…
tới một nơi nào khác
Ở đâu mà bạn biết, bạn thuộc về!
Giơ tay lên trong không khí và hét to!
Chúng ta đang tìm ra giọng nói của chính mình
Đi theo những giấc mơ của chúng ta
Vì chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nào!
Không ai trên thế giới có thể làm chúng ta rơi xuống
Trong sự ồn ào chúng ta đi
Nào, tốt hơn là chúng ta hãy hét lên
Vì chúng ta chơi nhạc rock!
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nào!
Đưa âm nhạc vào trong tâm hồn của chúng ta
Và nó sẽ là bài hát chúng ta mong muốn nhất
Nó đưa ta lên khi ta rơi xuống
Nó làm thế giới của chúng ta quay
Vì chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nào
( Hàng ngày và mỗi đêm)
Vì chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nào!
( Đó là tất cả những gì chúng ta muốn làm trong cuộc sống )
Giơ tay lên trong không khí và hét to
Chúng ta đang tìm thấy giọng nói của chính mình
Đi theo những giấc mơ của chúng ta
Vì chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nào!
Không ai trên thế giới có thể làm chúng ta rơi xuống
Trong sự ồn ào chúng ta đi
Hoặc tốt hơn là chúng ta hãy hét lên!
Vì chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock
Chúng ta chơi nhạc rock nè0!

Lời tiếng anh bài hát We Rock

’cause we rock
We rock!
We rock on!
We rock!
We rock on!

Come as you are,
You’re a superstar!
The world’s in your pocket and you know it.

You can feel that beat,
running through your feet.
Heart’s racing fast,
You’re rock and rollin’!

All that you need is the music to take you…
to some other place,
where you know, you belong!

Chorus:
Raise your hands up in the air and scream!
We’re finding our voice,
following our dreams.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Nobody in the world’s gonna bring us down.
The louder we go,
well, the better we sound.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

(We rock!
We rock,
We rock on!)

(We rock!
We rock,
We rock on!)

Verse 2:
Finally letting go,
loosin’ all control.
Won’t stop ourselves,
because we love it!

Not afraid to be,
everything you see.
No more hiding out,
We’re gonna own it!

Refrain:
All that you need is the music to take you…
to some other place,
where you know, you belong!

Chorus:
Raise your hands up in the air and scream!
We’re finding our voice,
following our dreams.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Nobody in the world’s gonna bring us down.
The louder we go,
well, the better we sound.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Bridge:
Got the music in our souls,
And it’s to sing we want the most!
(It picks us up when we fall down) ,
It turns our world around!

(Cause we rock!)
Camp Rock!
We rock,
We rock on!

(Everyday and every night!)

Cause we rock!
Camp rock!
We rock,
We rock on!

(It’s all we wanna do in life!!)

Chorus:
Raise your hands up in the air and scream!
We’re finding our voice,
following our dreams.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Nobody in the world’s gonna bring us down.
The louder we go,
or the better we sound.
(We go!)

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Raise your hands up in the air and scream!
We’re finding our voice,
following our dreams.

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

Nobody in the world’s gonna bring us down.
The louder we go,
well, the better we sound.
(Here we go!)

Cause we rock!
We rock!
We rock,
We rock on!

(We rock,
We rock,
We rock on!)

We rock!!

(We rock.)

Camp Rock!!

Gửi phản hồi