Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Gà Trống

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lời bài hát Gà Trống

 

Có ai thấy con gà mái con gà mái kiếm thóc nơi đâu
Mà sao con gà trống gáy tiếng gáy khô khan buồn vẫn than
Lở làng bầy đàn ly tan phủ phàng thân gà trống mang
Cục ta cục tác Cục ta cục tác nhết nhát nhết nhát tội nghiệp gà con
Thương con thương con biết sao cho tròn
Thương con cho nên gà trống nuôi con
Thương con thương con Cố sao cho tròn
Thương con nuôi con héo hon mỏi mòn
Rồi khi gà gáy ò ó o
Khô khan buồn oán than ò ó o
Nghe như lời khóc than
Buồn con gà mái phụ nghĩa quên tình chỉ sống cho mình

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply