Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Lý Con Sáo Bạc Liêu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lời bài hát Lý Con Sáo Bạc Liêu

 

Rồi thì sáo cũng sang sông

Bỏ trong dĩ vãng tấm lòng mồ côi

Bạc Liêu qua mùi

Nhớ thương em bậu khóc mùi một phen

À ơi à à ơi

Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái

Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hơi

Trách chi câu thề khi nào cậu quay nõ á quay

Thì hoa với bậu mới đứt dây cang thường

Mà nay con sáo sang sông

Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa

Rồi thì sáo cũng bay xa

Bỏ trên bến nước tiếng ca buồn hiu

Vàng trôi chẳng tiếc chi nhiều

Tiếc thương em bậu chín chiều ruột dau

À ơi à à ơi

Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái

Bậu di lấy chồng sao chẳng nói qua hơi

Gió đưa con sâu lên bờ bù non bù nước khóc than

Vì chân lẻ bạn mới ốm o cung đàn

Tình bậu không muốn mang

Gió lay bông tràm đêm nằm nghe sầu thắt gan

Ai đưa cái kìa con sáo nó sang sông

Để cho cái kìa con sáo xổ lòng bay xa

Bình luận

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply