Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Nụ Tầm Xuân

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lời bài hát Nụ Tầm Xuân

 

Trèo lên lên trèo lên
lên cây bưởi hái hoa

Bước ra ra vườn cà
bước ra ra vườn cà
cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân ơi nụ tầm xuân
Nở ra xanh (ơ) biết
Em lấy chồng em đi lấy chồng
Anh tiếc tiếc lắm thay !

Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi nào khó?

Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi khó gì?

Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Những ngày em còn không?

Giờ đây đây giờ đây
Giờ đây đây giờ đây
Ðây em đã có chồng

Em đã đã có chồng
Như chim chim o lồng
Như cá ngậm mồi câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra

Gửi phản hồi