Hoc Sao Pixcel

Lời bài hát Tết Suối Hồng

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Lời bài hát Tết Suối Hồng

Trung thu đốt đèn lên cho sáng cho bao con đường rộn vui
Đêm trăng với đèn lồng thay nắng em như giấc mộng giữa đời
Cùng nhau hát lên đường đêm xôn xao trống lân
Về thăm phố quen ngàn sao lung linh suốt đêm
Trung thu tết hồng như son thắm chúng em vui đùa bên nhau
Đêm nay các bạn ko ai vắng quanh em sáng một suối màu
Trung thu đốt đèn lên cho sáng cho bao con đường rộn vui
Đêm trăng với đèn lồng thay nắng em như giấc mộng giữa đời
Cùng nhau hát lên đường đêm xôn xao trống lân
Về thăm phố quen ngàn sao lung linh suốt đêm
Trung thu tết hồng như son thắm chúng em vui đùa bên nhau
Đêm nay các bạn ko ai vắng quanh em sáng một suối màu
Cùng nhau hát lên đường đêm xôn xao trống lân
Về thăm phố quen ngàn sao lung linh suốt đêm
Trung thu tết hồng như son thắm chúng em vui đùa bên nhau
Đêm nay các bạn ko ai vắng quanh em sáng một suối màu
Đêm nay các bạn ko ai vắng quanh em sáng một suối màu

Gửi phản hồi