Hoc Sao Pixcel
Cảm âm Anh Nhớ Em Người Yêu Cũ

Cảm âm Anh Nhớ Em Người Yêu Cũ

Note by Thaptoan87 (29.08.2014) d2-r2-m2..=đô-rê-mi quãng 2. xb=xi giáng. ——————————- Ngày hôm nay cô đơn, anh …

Cảm âm Forever

Cảm âm Forever Fa2 la2 sol2 fa2 mi2 re2 do2 si do2 Si la sol mi2 …
Cảm âm Bèo Dạt Mây Trôi

Cảm âm Bèo Dạt Mây Trôi

BÈO DẠT MÂY TRÔI Bèo dạt, mây trôi…chốn xa xôi…!Đô đô, son son…la son son…! Em …