Hoc Sao Pixcel
pho-khong-mua

Cảm âm sáo trúc bài Phố không mùa – Bùi Anh Tuấn

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-bai-pho-khong-mua-bui-anh-tuan/"></div>PHỐ KHÔNG MÙA Gió rét đang về, lê dài thêm kí ức khô …
am-sao-truc-khong-the-nao-het-yeu-em

Cảm âm Không thể nào hết yêu em – Quách Beem

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-khong-the-nao-het-yeu-em-quach-beem/"></div>KHÔNG THỂ NÀO HẾT YÊU EM Dẫu đã biết trước trái tim của …
nu-cuoi-khong-vui

Cảm âm sáo trúc sáo trúc – Nụ Cười Không Vui

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-sao-truc-nu-cuoi-khong-vui/"></div>NỤ CƯỜI KHÔNG VUI Từ ngày mình xa rời nhau, thì anh đã …
co-anh-o-day-roi

Cảm âm sáo trúc – Có anh ở đây rồi

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-co-anh-o-day-roi/"></div>CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai …
lai-mot-lan-nua

Cảm âm sáo trúc – Lại một lần nữa

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lai-mot-lan-nua/"></div>LẠI MỘT LẦN NỮA Lại một đêm lại một đêm nữa. Do-Re-Fa-Fa-Fa-Son-La Tôi …
chi-anh-hieu-em

Cảm âm sáo trúc – Chỉ anh hiểu em

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-chi-anh-hieu-em/"></div>CHỈ ANH HIỂU EM Anh nhớ những ngày, mà mình còn bên cạnh …
lang-nghe-nuoc-mat

Cảm âm sáo trúc – Lắng nghe nước mắt

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-lang-nghe-nuoc-mat/"></div>LẮNG NGHE NƯỚC MẮT Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc. Fa …
vang-anh-di-di

Cảm âm sáo trúc – Vâng anh đi đi

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-vang-anh-di-di/"></div>VÂNG ANH ĐI ĐI Giờ em cứ nhớ ngày đầu, mình giận hờn …