Hoc Sao Pixcel
yeu-em-nhung-khong-voi-toi

Cảm âm sáo trúc – Yêu em nhưng không với tới

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-yeu-em-nhung-khong-voi-toi/"></div>YÊU EM NHƯNG KHÔNG VỚI TỚI Chờ em dưới gốc phố hằng đêm …
faded

cảm âm – Faded

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-faded/"></div>FADED You were the shadow to my light F F F F-R F …
anh-dang-noi-dau

Cảm âm sáo trúc – Anh đang nơi đâu

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-anh-dang-noi-dau/"></div>ANH ĐANG NƠI ĐÂU Có khi chợt nhớ, những lời anh nói Fa2 …
ngoc

Cảm âm sáo trúc – Ngốc

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-ngoc/"></div>NGỐC Có rất nhiều những câu chuyện  Fa2 Mi2 Đô2, Fa2 Mi2 Đô2 …
yeu-mot-nguoi-co-le

Cảm âm sáo trúc – Yêu một người có lẽ

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/ca%cc%89m-am-sao-truc-yeu-mo%cc%a3t-nguoi-co-le%cc%83/"></div>YÊU MỘT NGƯỜI CÓ LẼ L O U (Fa Fa Fa…) Giả vờ …
neu-em-con-ton-tai

Cảm âm sáo trúc – Nếu em còn tồn tại

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-neu-em-con-ton-tai/"></div>NẾU EM CÒN TỒN TẠI Intro Dạo: + M2 R2 M2 L S …
bui-bay-vao-mat

cảm âm Bụi bay vào mắt

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bui-bay-vao-mat/"></div>BỤI BAY VÀO MẮT Em phải thức bao nhiêu đêm  Mi Rê Sol …
vo-hinh-trong-tim-em

cảm âm bài hát Vô hình trong tim em

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bai-hat-vo-hinh-trong-tim-em/"></div>VÔ HÌNH TRONG TIM EM Chắc em chưa một lần nghĩ về người …
neu-luc-truoc-em-dung-toi

Cảm âm sáo trúc – Nếu lúc trước em đừng tới

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-neu-luc-truoc-em-dung-toi/"></div>NẾU LÚC TRƯỚC EM ĐỪNG TỚI Chuyện tình ngày xưa, mơ hồ như …
cuoi-cung

Cảm âm sáo trúc – Cuối cùng

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-cuoi-cung/"></div>CUỐI CÙNG Cuối cùng giấc mơ là thật, thức dậy chẳng còn bên …
trai-tim-cua-em-cung-biet-dau

Cảm âm sáo trúc – Trái tim của em cũng biết đau

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-trai-tim-cua-em-cung-biet-dau/"></div>TRÁI TIM CỦA EM CŨNG BIẾT ĐAU Trái tim của em rất đau, …
di-de-tro-ve

Cảm âm sáo trúc – Đi để trở về

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-di-de-tro-ve/"></div>ĐI ĐỂ TRỞ VỀ Tôi đang ở một nơi rất xa Đô2 Đô2 …