Hoc Sao Pixcel
Cảm âm Bài chỉ yêu mình em

Cảm âm Bài chỉ yêu mình em

Cảm âm bài chỉ yêu mình emIntro (đoạn dạo): + L-D2-R2…. S2-F2-R2-D2..-R2-R2.. + L-D2-R2…F2-R2-D2-L..-D2-L… + L-D2-R2-R2-R2-R-L-S-F-S.. …
Cảm Âm Bụi Phấn

Cảm Âm Bụi Phấn

Cảm Âm Bụi Phấn Sáng tác: Lê Văn Lộc – Vũ Hoàng Khi thầy viết bảng, …