Hoc Sao Pixcel
Cảm âm Biết tìm đâu

Cảm âm Biết tìm đâu

Cảm âm Biết tìm đâu Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây,re-do-re-re-re-re-pha-son-la Nhìn cánh …
Cảm âm Buồn

Cảm âm Buồn

Cảm âm Buồn Sòl Sòl Sol Sol Sol Sol Sol Sol Mi La Si Sol La …
Cảm âm Bạn tôi

Cảm âm Bạn tôi

BẠN TÔI Bạn tôi sáng đạp xe hai mươi cây sốĐô mi son-la rê mi son …
Cảm âm Bởi vì đam mê

Cảm âm Bởi vì đam mê

Cảm âm Bởi vì đam mê Mọi người xung quanh vẫn thường khuyên bảo tôi rằngLà …