Hoc Sao Pixcel
bao-gio-lay-chong

cảm âm Bao giờ lấy chồng

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-bao-gio-lay-chong/"></div>BAO GIỜ LẤY CHỒNG Năm mới lại đến em vẫn lẻ bóng một …
nhu-phut-ban-dau

cảm âm Như phút ban đầu

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-nhu-phut-ban-dau/"></div>NHƯ PHÚT BAN ĐẦU Vì em anh như người điên mất trí Đô …
cam-am-di-cay

cảm âm Đi cấy

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-di-cay/"></div>ĐI CẤY Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành …
giac mo chapi

cảm âm Giấc mơ Champi

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-giac-mo-champi/"></div>GIẤC MƠ CHAPI Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao …
di vang cuoc tinh

cảm âm Dĩ vãng cuộc tình

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-di-vang-cuoc-tinh/"></div>DĨ VÃNG CUỘC TÌNH Đã lâu rồi từ ngày em ra đi fa …
hac giay

cảm âm Hạc giấy

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-hac-giay/"></div>HẠC GIẤY Ở phương trời xa xôi, ngày tháng dần trôi vô tình …
ngoi sao bay

cảm âm ngôi sao bay

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-ngoi-sao-bay/"></div>NGÔI SAO BAY Mùi hương lưu ly bay thoáng qua trong chiều: E …
ngoi sao le loi

cảm âm Ngôi sao lẻ loi

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-ngoi-sao-le-loi/"></div>NGÔI SAO LẺ LOI Đêm nay anh ngồi đây nhìn trời sao anh …
loi nguyen

cảm âm Lời nguyện

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-loi-nguyen/"></div>LỜI NGUYỆN Mi, mi đố si đố si la sol, sol la, la …
huyen thoai nang tien ca

cảm âm Huyền thoại nàng tiên cá

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-huyen-thoai-nang-tien-ca/"></div>HUYỀN THOẠI NÀNG TIÊN CÁ D D R F F S L S …
hoa cai mai toc

cảm âm Hoa cài mái tóc

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-hoa-cai-mai-toc/"></div>HOA CÀI MÁI TÓC Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quắt Mi mi …
cau chuyen dau nam

cảm âm Câu chuyện đầu năm

<div class="at-above-post-homepage addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-cau-chuyen-dau-nam/"></div>CÂU CHUYỆN ĐẦU NĂM Trên đường đi lễ Xuân đầu năm F2 R2 …