Hoc Sao Pixcel

Tag: ài hát Sa Mưa Giông

Lời bài hát Sa Mưa Giông

Lời bài hát Sa Mưa Giông

Lời bài hát Sa Mưa Giông    Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài Giọt buồn giọt tủi đêm ngày Cây cột mẹ rui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu Dẫu mà cơn nắng …