Hoc Sao Pixcel

Thẻ: ảm âm thương về miền trung

Cảm Âm Thương Về Miền Trung

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/beat-nhac/cam-thuong-ve-mien-trung/"></div>Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em DO2 SI LA MI LA DO RE LA LA SOL LA Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi …