Hoc Sao Pixcel

Thẻ: anh mu

neu-em-con-ton-tai

Cảm âm sáo trúc – Nếu em còn tồn tại

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-neu-em-con-ton-tai/"></div>NẾU EM CÒN TỒN TẠI Intro Dạo: + M2 R2 M2 L S R M.. L R2 L X S M.. + M L S M R M.. LS.. + M2 R2 M2 …
bom oi

cảm ân Bờm ơi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-an-bom-oi/"></div>BỜM ƠI Người ơi anh hát riêng bài ca… S M’, M’ S’ R’ Si D’ Tặng em, cô gái anh thầm yêu… D’ L’, L’ Si’ S’ R’ M’ lúc em …

Cảm Âm Sự Thật Sau Một Lời Hứa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-su-sau-mot-loi-hua/"></div>Đâu cần em cất bước ra đi F d f s D l l Mới biết em không về D D l s f Yêu chi để rồi phải xa lạ Sib …