Hoc Sao Pixcel

Tag: anh ng

vo tuyet voi nhat

cảm âm Vợ tuyệt vời nhất

VỢ TUYỆT VỜI NHẤT Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan, lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng. F-S-L-D2-D2-R2-D2,  -D2-R2-M2-R2-D2-L. Thoáng chốc anh quên đi bao phiền ưu.. D2-D2-XB-XB-L-S-F-L.. Nhắm mắt lại và mong, sao em …