Hoc Sao Pixcel

Tag: Bà Mẹ Gio Linh

Lời bài hát Bà Mẹ Gio Linh

Lời bài hát Bà Mẹ Gio Linh

Lời bài hát Bà Mẹ Gio Linh Mẹ già cuốc đất trồng khoai Nuôi con đánh giặc đêm ngày Cho dù áo rách sờn vai Cơm ăn bát vơi bát đầy Hò ơi ơi ới …