Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Cha Yêu

Lời bài hát Cha Yêu

Lời bài hát Cha Yêu

Lời bài hát Cha Yêu Sáng tác: đang cập nhật. Một…chiều lang thang, mình tôi bước âm thầm… Đường…về hôm nay, đã vắng bóng cha… Nhớ mãi dáng, người cha yêu xưa Cha yêu ơi, mình …