Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Chị Tôi

Lời bài hát Chị Tôi – Trần Tiến

Lời bài hát Chị Tôi – Trần Tiến

Lời bài hát Chị Tôi Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong Hàng cau dưới nắng trong lá trầu không chị tôi trông dễ thương bán cau chợ cầu đông í a …