Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Chiều Tàn

Lời bài hát Chiều Tàn

Lời bài hát Chiều Tàn

Lời bài hát Lời bài hát Chiều Tàn   Trời man mác nắng thơm lạnh đã dần phai Màn đêm sao chưa buông còn thơ thẩn Tựa đời mong bóng ai Bóng đôi chim non …