Hoc Sao Pixcel

Tag: Bài hát Còn Mãi Nhớ Thương

Lời bài hát Còn Mãi Nhớ Thương

Lời bài hát Còn Mãi Nhớ Thương

Lời bài hát Mãi Nhớ Thương Sáng tác: đang cập nhật. Đêm nay ta ngồi đây ngập trong nỗi cô đơn chán trường Không gian như lặng thing cỏ cây đứng im lặng lẻ buồn …