Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Điều Giản Dị

Lời bài hát Điều Giản Dị

Lời bài hát Điều Giản Dị

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/nhac-tru-tinh/loi-bai-hat-dieu-gian-di/"></div>Lời bài hát Điều Giản Dị Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo Đôi môi em gọi bao khát khao mắt em vời vợi đăm đắm trời cao Em mong manh tựa …