Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Kẻ Đau Tình

Lời bài hát Kẻ Đau Tình

Lời bài hát Kẻ Đau Tình

Lời bài hát Kẻ Đau Tình Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa Van đôi vai em đừng tròn lẳng lơ Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở Để đôi tay gầy ta …