Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bài hát Mừng Chúa Ra Đời

Lời bài hát Mừng Chúa Ra Đời

Lời bài hát Mừng Chúa Ra Đời

Lời bài hát Mừng Chúa Ra Đời   Thành phố Jesuralem Trong một đêm lạnh giá giăng đầy Nhìn ánh sao trời bỗng một vì sao rơi gời sáng Mẹ Maria nơi hang đá Bethlehem …