Hoc Sao Pixcel

Tag: Bài hát Người Phương Xa

Lời bài hát Người Phương Xa

Lời bài hát Người Phương Xa

Lời bài hát Người Phương Xa Chưa một lần thăm xứ Huế rất xa Vĩ Dạ đò trăng thành đô thuở xưa Đông Ba chắc lắm xa hoa Sông Hương phượng thắm sân đình Tôi sẽ …