Hoc Sao Pixcel

Tag: Bài hát Quê Hương

Lời bài hát Quê Hương

Lời bài hát Quê Hương

Lời bài hát Quê Hương   Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là cầu tre nhỏ con về rợp bướm ng bay Quê hươnh là con diều biếc …