Hoc Sao Pixcel

Tag: Bài Không Tên Số 7

Lời bài hát Bài Không Tên Số 7

Lời bài hát Bài Không Tên Số 7

Lời bài hát Bài Không Tên Số 7 Sáng tác: Vũ Thành An Một làn khói trắng Du đời vào quên lãng Nâng sầu thành hơi ấm Hơ dịu tình đau Ngày tàn im ắng …