Hoc Sao Pixcel

Tag: bao gi

chua-bao-gio

cảm âm Chưa bao giờ

CHƯA BAO GIỜ Đã có lúc anh mong tim mình bé lại.. R2,m2-m2-m2-r2-r2-d2-x-s2-x. Để nỗi nhớ em, không thể nào,, thêm nữa.. F2,s2-s2-s2-f2, -m2-d2-d2,, -r2-m2.. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi. R2,m2-m2-m2-r2-r2-l-x-s2-s2. …