Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Bình Yên Nhé

Cảm âm bài Bình Yên Nhé, tone mi

Cảm âm Bình Yên Nhé – tone mi

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-binh-yen-nhe-tone-mi/"></div>Chiều nay trên phố mưa bay Mi La Do2 Mi2 Si Si Có một người tiễn đưa một người Do2 Si La La Sol Fa Mi Nhìn nhau biết nói chi đây …