Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Các kí hiệu âm nhạc

Bài 2: Các kí hiệu âm nhạc

Bài 2: Các kí hiệu âm nhạc

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/hoc-sao-truc/bai-2-cac-ki-hieu-nhac/"></div>KHUÔNG NHẠC Để ghi lại âm thanh cao thấp, dài ngắn… người ta dùng các kí hiệu ghi nhạc. Trước đây ở Việt Nam, người ta chưa dùng hệ thống ghi âm …