Hoc Sao Pixcel

Thẻ: Cảm âm bài chúc em ngủ ngon

Chúc em ngủ ngon (cảm âm) tone fa

Cảm âm bài chúc em ngủ ngon – Tone Fa

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-bai-chuc-em-ngu-ngon-tone-fa/"></div>Anh nhìn em yên giấc dưói ánh trăng hiền hoàFA MI FA SOL La SOL FA MI RE ĐOĐêm này không mưa giăng cớ sao đêm lạnh căm?RE DO RE MI FA …