Hoc Sao Pixcel

Thẻ: cam am bai con mua thoang qua

con-mua-thoang-qua

Cảm âm sáo trúc Cơn mưa thoáng qua – Sơn Tùng M-TP

<div class="at-above-post-arch-page addthis_tool" data-url="https://hocsao.net/cam-am-bai-hat/cam-am-viet-nam/cam-am-sao-truc-con-mua-thoang-qua-son-tung-m-tp/"></div>CƠN MƯA THOÁNG QUA Cơn mưa ngang qua….. D’ D’ D’ D’ Cơn mưa đi ngang qua… D’ D’ D’ D’ D’ Đừng làm rơi thêm,thêm,thêm, D’ D’ R’ R’,R’,R’ nhiều giọt …